Podcast / รายการ / เพลงดนตรีวิถีอาเซียน / EP. 114: โควิดและบทเพลงวัคซีนในดินแดนอาเซียน ep2
EP. 114: โควิดและบทเพลงวัคซีนในดินแดนอาเซียน ep2
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 114: โควิดและบทเพลงวัคซีนในดินแดนอาเซียน ep2
วันที่เผยแพร่ : 06 มิ.ย. 64
การฟัง 32 ครั้ง
ชื่นชอบ 1 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์

เมื่อวัคซีนเข้ามามีบทบาทในการเยียวยามนุษย์จากหายนภัยที่หลอกหลอนโลกมาเป็นเวลายาวนาน การเคลื่อนไหวของฝั่งศิลปวัฒนธรรมก็มีขึ้น เกิดบทเพลงที่เป็นทั้งเสียงสะท้อนต่อความหวัง ความลังเลใจ ความน้อยใจ และการสร้างเสริมความมั่นใจที่ส่งไปยังผู้คนหลากหลายด้วยช่องทางสื่อสารต่างๆ

เพลงรณรงค์วัคซีนครั้งนี้นำเพลงเพื่อนบ้านอาเซียนจากฟิลิปปินส์ สปป.ลาว เวียดนาม มาเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบกับบทเพลงที่ผลิตขึ้นโดยการกำกับของรัฐไทย บทบาทใหม่ของศิลปินพื้นบ้านไทยและศิลปินเล็กๆ ที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน การประชาสัมพันธ์ในช่องทาง วิทยุโทรทัศน์ท้องถิ่นและโซเชียลมีเดีย เพลงลำตัด เพลงเหย่อย เพลงหมอลำ เพลงช่างซอ มีความเข้ม แข็งมากกว่าศิลปินใหญ่และค่ายธุรกิจเพลงใหญ่ซึ่งอาจต้องระมัดระวังท่าทีจากบทเรียนที่รัฐถูกวิพากษ์ จากสังคม แต่ก็เชื่อว่าในอนาคตคงมีงานเพลงสร้างสรรค์จากปรากฏการณ์วัคซีนขึ้นอีก และรายการพอด แคสต์เล็กๆนี้คงจะเดินหน้าทำงานจดหมายเหตุทางเสียงกันต่อไป

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป