Thai PBS Podcast
55:58
EP. 63: Dikir Barat form Kelantan, Malaysia
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 63: Dikir Barat form Kelantan, Malaysia
วันที่เผยแพร่ : 07 มิ.ย. 63
การฟัง 22 ครั้ง
ชื่นชอบ 1 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
แชร์

“ดิเกร์บารัต” การละเล่นท้องถิ่นของคนมุสลิมในรัฐกลันตัน มาเลเซียตอนบน มีลักษณะร่วมกับการละเล่นที่คนไทยมุสลิมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเรียกว่า “ลิเกฮูลู” บารัตแปลว่าตะวันตก ในขณะที่ฮูลูแปลว่าตอนเหนือ ดิเกร์ เป็นการขับร้องสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าและการประกอบกิจศาสนาที่ได้รับต้นเค้ามาจากมุสลิมซูฟีจากตะวันออกกลางที่เดินทางมาแพร่วัฒนธรรมในคาบสมุทรมลายูดิเกร์บารัตเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการแสดงเด่นในพื้นที่กลันตัน ประกอบไปด้วย

1) ผู้ขับร้องนำ
2) กลุ่มคอรัส ขับร้องเป็นหมู่ นั่งกับพื้นเรียงแถวหน้ากระดานหรือเป็นวงกลม ตบมือ ไกวมือ โยกตัว ไปตามลีลาจังหวะของเพลง เป็นการเคลื่อนไหวลักษณะรวมกลุ่มที่น่าดูน่าชมมาก
3) กลุ่มนักดนตรีบรรเลง ประกอบจังหวะ อันมีกลองเรอบานา Rebana กลองหน้าเดียวขนาดใหญ่ขึ้นหน้าด้วยหนังแพะ เร่งเสียงด้วยหวายโยงและสลักไม้ให้เกิดความตึง ตีคุมจังหวะและมีลูกเล่นที่เร้าใจ, กลองเรอบานาเล็ก, ฆ้องคู่, ฆ้องแขวนใหญ่และมีเครื่องเขย่า มาราคัส เสริมให้จังหวะมีรสที่สนุกมากขึ้น บทขับร้องดิเกร์บารัตปัจจุบันมีหลากหลายเนื้อหา รวมทั้งการประยุกต์สถานการณ์สังคมสอดแทรกเข้าไปในการละเล่นด้วย

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
รูปภาพโปรไฟล์ผู้แสดงความคิดเห็น
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป