Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / เพลงดนตรีวิถีอาเซียน / EP. 68: บทเพลงไตขึน จากเมืองเชียงตุง รัฐฉาน เมียนมา
56:48
EP. 68: บทเพลงไตขึน จากเมืองเชียงตุง รัฐฉาน เมียนมา
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 68: บทเพลงไตขึน จากเมืองเชียงตุง รัฐฉาน เมียนมา
วันที่เผยแพร่ : 19 ก.ค. 63
การฟัง 63 ครั้ง
ชื่นชอบ 2 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
แชร์

ชาติพันธุ์ไตขึนหรือเขิน มีถิ่นฐานพำนักอาศัยอยู่ในเมืองเชียงตุง รัฐฉาน เขตปกครองของ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาปัจจุบันอาศัยอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยหลายแห่ง เชียงตุง เคยเป็นนครรัฐที่รุ่งเรืองโดดเด่นเทียบเคียงกับเมืองเชียงรุ่งของชาวไตลื้อสิบสองพันนาและเชียงใหม่ คนไตขึนมีวิถีการดำรงชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง เช่น ภาษา การแต่งกาย

ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ในรายการครั้งนี้ได้นำเอาตัวอย่างอันหลากหลายของบทเพลงร้องคนไตขึ้นมานำเสนอ ตั้งแต่ร้องเสินอย่างเก่า มีซึงดีดคลอ ร้องเชียร์รำวง ซึ่งพัฒนาการไปสู่ดนตรีสมัยใหม่ศิลปินไตขึนที่เลือกมาเปิดในรายการอาทิจายยี่ก๋าง นางเสาคำ นางเข็มคำ นางคำผอง นางนวลหล้า ฯลฯ

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
รูปภาพโปรไฟล์ผู้แสดงความคิดเห็น
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป