58:50
EP. 126: เพลงตำรวจอาเซียน
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 126: เพลงตำรวจอาเซียน
วันที่เผยแพร่ : 29 ส.ค. 64
การฟัง 27 ครั้ง
ชื่นชอบ 1 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์

สำรวจบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ตำรวจในภูมิภาคอาเซียน มีทั้งเพลงที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อเป็นเพลงเกียรติยศในพิธีการสำคัญ เพลงแสดงเจตนารมย์ของตำรวจที่จะต้องทำหน้าที่พิทักษ์ดูแลประชาชน จนถึงเพลงที่เอกชนสร้างขึ้นเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกภายในของตำรวจออกมานอกเหนือจากกรอบคิดราชการและเพลงที่เป็นแนวต่อต้าน

ทั้งนี้น่าสนใจว่ากลุ่มประเทศที่มีเพลงยกย่องตำรวจมากในเชิงปริมาณ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย พยายาม รวบรวมข้อมูลและตีความเท่าที่จะเป็นไปได้ส่วนจะมีใครฟังเพลงตำรวจกันจริงหรือเปล่าก็ไม่ว่ากัน

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป