Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / ยลอุษาคเนย์ / EP. 12: คติดการบูชาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (3) อาณาจักรศรีวิชัย (1)
22:14
EP. 12: คติดการบูชาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (3) อาณาจักรศรีวิชัย (1)
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 12: คติดการบูชาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (3) อาณาจักรศรีวิชัย (1)
วันที่เผยแพร่ : 22 มี.ค. 63
การฟัง 26 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์
ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
รูปภาพโปรไฟล์ผู้แสดงความคิดเห็น
ตอนถัดไป
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป