Podcast / รายการ / เดินเล่า... เอาเรื่อง / EP. 27: พฤติกรรมติดหน้าจอจนเกิด “โรคขาดธรรมชาติ” ในเด็ก
29:37
EP. 27: พฤติกรรมติดหน้าจอจนเกิด “โรคขาดธรรมชาติ” ในเด็ก
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 27: พฤติกรรมติดหน้าจอจนเกิด “โรคขาดธรรมชาติ” ในเด็ก
วันที่เผยแพร่ : 03 เม.ย. 64
การฟัง 24 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาของเทคโนโลยี ส่งผลให้วิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนไป ทั้งในแง่ของการสื่อสาร การทำงาน หรือการเรียนรู้ จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการสื่อสารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงทำให้เราอยู่กับหน้าจอมากเกินไป ไม่ได้ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านหรือได้สัมผสกับธรรมชาติ เด็กจึงมีภาวะเป็น “โรคขาดธรรมชาติ”

ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป