Podcast / รายการ / Gen Z & Classical Music / EP. 104: กลองทิมปานี (Timpani) เครื่องดนตรีที่ตีมันที่สุด
EP. 104: กลองทิมปานี (Timpani) เครื่องดนตรีที่ตีมันที่สุด
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 104: กลองทิมปานี (Timpani) เครื่องดนตรีที่ตีมันที่สุด
วันที่เผยแพร่ : 27 มี.ค. 64
การฟัง 640 ครั้ง
ชื่นชอบ 3 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์

กลองทิมปานี เครื่องดนตรีที่เป็นดั่งสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่และชัยชนะประจำวงออร์เคสตราที่หลายคนอาจยังไม่รู้จักดีพอ ในตอนนี้ ดร.วรรณภา ญาณวุฒิ อาจารย์ประจำวิชาเครื่องกระทบ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลจะมาให้ความรู้ถึงต้นกำเนิดและวิวัฒนาการของทิมปานีที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างมากตลอดหลายร้อยปีกว่าจะมาถึวปัจจุบัน รวมไปถึงบอกเล่าประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งนักทิมปานีประจำวง Thailand Philharmonic Orchestra

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป