Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / EP. 303: ใช้จ่ายผ่าน เราชนะ คนละครึ่ง / ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 / แผ่นฆ่าเชื้อโรคบนประตูใช้ได้จริงหรือ
EP. 303: ใช้จ่ายผ่าน เราชนะ คนละครึ่ง / ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 / แผ่นฆ่าเชื้อโรคบนประตูใช้ได้จริงหรือ
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 303: ใช้จ่ายผ่าน เราชนะ คนละครึ่ง / ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 / แผ่นฆ่าเชื้อโรคบนประตูใช้ได้จริงหรือ
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 64
การฟัง 3 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

ฟังความคิดเห็นผู้บริโภคที่ได้รับสิทธิเราชนะและคนละครึ่ง ที่มองว่าช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และผู้ค้าขาย ที่มองว่าเป็นโครงการกระตุ้นยอดขาย / คปภ.แจ้งว่า นายทะเบียนประกันภัยได้เห็นชอบแบบข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัย กรณีได้รับผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เบี้ยประกันตั้งแต่ 70-1,000 บาทต่อปี ครอบตลุมการจ่ายสินไหมค่ารักษาพยาบาลตามระดับความรุนแรงของอาการแพ้ / คิดก่อนเชื่อ ตอน แผ่นฆ่าเชื้อโรคบนประตูใช้ได้จริงหรือ

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนถัดไป
ตอนที่เกี่ยวข้อง
คลิปเสียงถัดไป