Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / EP. 307: น้ำบาดาลโซดา ห้วยกระเจา ซ่าจริง แต่ห้ามดื่มโดยไม่กรอง / บางโรคเกิดเพราะวิตามินดีต่ำจริงหรือ
EP. 307: น้ำบาดาลโซดา ห้วยกระเจา ซ่าจริง แต่ห้ามดื่มโดยไม่กรอง / บางโรคเกิดเพราะวิตามินดีต่ำจริงหรือ
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 307: น้ำบาดาลโซดา ห้วยกระเจา ซ่าจริง แต่ห้ามดื่มโดยไม่กรอง / บางโรคเกิดเพราะวิตามินดีต่ำจริงหรือ
วันที่เผยแพร่ : 05 มี.ค. 64
การฟัง 4 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

ผลตรวจยืนยัน "น้ำพุโซดา"  ห้วยกระเจา ซ่าจริง แต่ห้ามดื่มโดยไม่กรอง 
ฟังเสียงของ ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  และ รศ.วีรชัย พุทธวงศ์  อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ประเด็นตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย  ตำรวจ ปคบ. ตรวจค้นโรงงาน พบเนื้อโค ประกอบด้วยชิ้นส่วนโค และเครื่องในโค ในส่วนของเนื้อ และเครื่องในนำเข้าพบว่านำเข้าจากประเทศอุรุกวัย, ประเทศอาเจนติน่า, ประเทศบราซิล และประเทศอินเดีย ซึ่งพบว่าสินค้าข้างต้นไม่พบตราประทับรับรองการนำเข้าจากกรมปศุสัตว์ (DLD approve) ไม่พบทั้งเอกสารแหล่งที่มาสินค้า , เอกสารการเคลื่อนย้ายสินค้า และเอกสารรับรองให้จำหน่าย พนักงานเจ้าหน้าที่ จึงได้ทำการอายัดเนื้อโคนำเข้ากว่า 7,000 กิโลกรัม และทำบันทึกไว้ให้นำเอกสารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 10 วัน
จากการตรวจสอบภายในสถานที่ข้างต้น พบว่ามีห้องเย็นในการจัดเก็บเนื้อแช่เเข็ง จำนวน 5 ห้อง ซึ่งมีสินค้าเนื้อสัตว์จัดเก็บกว่า 140 ตัน และพบในห้องเก็บของมีการจัดเก็บสารฟอร์มาลิน, โซดาไฟ, ไฮรโดรเจนเปอร์ออกไซด์, โซเดียมอิริโทรเบต และสารมิกส์ฟอสเฟส ซึ่งต้องสงสัยว่าจะมีการใช้สารในการฟอกเครื่องใน  พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บตัวอย่างน้ำที่ใช้แช่ เนื้อสไบนาง จำนวน 4 ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างเนื้อโคและเครื่องในที่อายัดไว้ จำนวน 13 ตัวอย่าง ส่งตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ เพื่อตรวจหา DNA กระบือ และจุลินทรีย์ก่อโรคที่เป็นอันตราย สารเร่งเนื้อแดง ยา และสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคต่อไป 

ประเด็นเตือนภัย  จับแอดมินเปิดเพจหลอกขายทองคำ ยื่นข้อเสนอฝากขายทองได้กำไร  /  โกงแชร์บ้านออมเงิน หลอกลงทุนธุรกิจเสียหาย 2 ล้านบาท

ช่วงคิดก่อนเชื่อ กับ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยา ตอน บางโรคเกิดเพราะวิตามินดีต่ำจริงหรือ        
 

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนถัดไป
ตอนที่เกี่ยวข้อง
คลิปเสียงถัดไป