Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / EP. 306: กลุ่มผู้เสียหายจากโครงการสามล้อเอื้ออาทรและ ผู้เสียหายจากการกู้ยืมเงินสหกรณ์บริการจักรเพชร ทวงถามความคืบหน้าและเร่งรัดคดี / หนึ่งแสนมิลลิกรัมนั้นเยอะจริงหรือ
EP. 306: กลุ่มผู้เสียหายจากโครงการสามล้อเอื้ออาทรและ ผู้เสียหายจากการกู้ยืมเงินสหกรณ์บริการจักรเพชร ทวงถามความคืบหน้าและเร่งรัดคดี / หนึ่งแสนมิลลิกรัมนั้นเยอะจริงหรือ
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 306: กลุ่มผู้เสียหายจากโครงการสามล้อเอื้ออาทรและ ผู้เสียหายจากการกู้ยืมเงินสหกรณ์บริการจักรเพชร ทวงถามความคืบหน้าและเร่งรัดคดี / หนึ่งแสนมิลลิกรัมนั้นเยอะจริงหรือ
วันที่เผยแพร่ : 04 มี.ค. 64
การฟัง 3 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

- กลุ่มผู้เสียหายจากการกู้สินเชื่อเพื่อซื้อสามล้อฯ โครงการ ‘สามล้อเอื้ออาทร’ และผู้เสียหายจากการกู้ยืมเงิน ‘สหกรณ์บริการจักรเพชร’ ทวงถามความคืบหน้าและเร่งรัดคดี กับ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) และ บช.ก. แจ้งว่าได้ส่งสำนวนไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เนื่องจากพบเจ้าหน้าที่รัฐส่อทุจริต
      หลังจากได้รับข้อมูลจาก ป.ป.ช. กลับมา ทาง บช.ก. ก็ได้สืบสวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปกว่าร้อยละ 80 แล้ว ส่วนอีกร้อยละ 20 จะสอบสวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากนั้นจะมีการจัดประชุมในอาทิตย์หน้า รวมถึงรวบรวมข้อมูลส่งให้กับอัยการเพื่อดำเนินคดีต่อไป จึงอยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเร่งรัดการดำเนินคดีให้ถึงกระบวนการยุติธรรมให้เร็วที่สุด
- ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพนักกำหนดอาหาร ต่อไปต้องมีใบประกอบโรคศิลปะ
- รายละเอียดเพิ่มเติม จี้สายการบินคืนค่าโดยสารหรือชดเชย กรณีซื้อตั๋วแต่ไม่ได้เดินทาง
ช่วงคิดก่อนเชื่อ กับ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยา ตอน หนึ่งแสนมิลลิกรัมนั้นเยอะจริงหรือ    
 

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนถัดไป
ตอนที่เกี่ยวข้อง
คลิปเสียงถัดไป