Podcast / รายการ / Gen Z & Classical Music / EP. 99: เสวนามุมมองวงการดนตรีคลาสสิกในไทย
EP. 99: เสวนามุมมองวงการดนตรีคลาสสิกในไทย
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 99: เสวนามุมมองวงการดนตรีคลาสสิกในไทย
วันที่เผยแพร่ : 20 ก.พ. 64
การฟัง 544 ครั้ง
ชื่นชอบ 6 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์

ครั้งแรกใน #GenZandClassicalMusic กับการพูดคุยระหว่างแขกรับเชิญจากต่างสถาบันถึง 4 ท่านพร้อมกัน ได้แก่ ผศ.ดร.ยศ วณีสอน/ ดร.ภมรพรรณ โกมลภมร/ นางสาวกัลยาณ์ พงศธร และ นายปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ  แต่ละท่านมีมุมมองต่อวงการดนตรีคลาสสิกในไทยอย่างไร โควิด 19 ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อนักดนตรีแค่ไหน แล้วอะไรคือกลยุทธที่จะสร้างฐานผู้ฟังหน้าใหม่

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป