Podcast / รายการ / Gen Z & Classical Music / EP. 80: นักประพันธ์ไทย ผู้ข้ามผ่านกฎเกณฑ์การแต่งเพลง
EP. 80: นักประพันธ์ไทย ผู้ข้ามผ่านกฎเกณฑ์การแต่งเพลง
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 80: นักประพันธ์ไทย ผู้ข้ามผ่านกฎเกณฑ์การแต่งเพลง
วันที่เผยแพร่ : 10 ต.ค. 63
การฟัง 427 ครั้ง
ชื่นชอบ 3 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป