Podcast / รายการ / โรงหมอ / EP. 231: อุบัติเหตุที่เกิดกับเข่าในผู้สูงอายุ ต้องรักษาอย่างไร
EP. 231: อุบัติเหตุที่เกิดกับเข่าในผู้สูงอายุ ต้องรักษาอย่างไร
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 231: อุบัติเหตุที่เกิดกับเข่าในผู้สูงอายุ ต้องรักษาอย่างไร
วันที่เผยแพร่ : 18 ส.ค. 63
การฟัง 17 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

 ปัญหาหกล้มในผู้สูงอายุ มีอันตรายกว่าคนวัยอื่นหลายเท่าตัว และในผู้สูงอายุยังมีความเสี่ยงต่อการหกล้มได้ง่าย เนื่องจากความเสื่อมของร่างกาย ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงและทรงตัวได้ไม่ดีพอ โดยในผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปเสี่ยงต่อการหกล้ม 28-35% ส่วนในผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปเสี่ยงต่อการหกล้มเพิ่มขึ้นเป็น 32-42% หากเกิดปัญหาหกล้มในผู้สูงอายุ

ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป