Podcast / รายการ / Gen Z & Classical Music / EP. 66: ดับเบิลเบส เครื่องสายตัวใหญ่ใคร ๆ ก็ไม่ค่อยรู้จัก 1
EP. 66: ดับเบิลเบส เครื่องสายตัวใหญ่ใคร ๆ ก็ไม่ค่อยรู้จัก 1
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 66: ดับเบิลเบส เครื่องสายตัวใหญ่ใคร ๆ ก็ไม่ค่อยรู้จัก 1
วันที่เผยแพร่ : 04 ก.ค. 63
การฟัง 81 ครั้ง
ชื่นชอบ 1 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป