Podcast / รายการ / โรงหมอ / EP. 128: ทำไมครอบครัวจึงสำคัญ
EP. 128: ทำไมครอบครัวจึงสำคัญ
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 128: ทำไมครอบครัวจึงสำคัญ
วันที่เผยแพร่ : 07 พ.ค. 63
การฟัง 26 ครั้ง
ชื่นชอบ 1 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

รอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานในการพัฒนาสังคมที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่ช่วยพัฒนาสังคมและชุมชนด้วยการสอนหรือฝึกให้ทุกคนต้องมีบทบาทหน้าที่ในฐานะต่าง ๆ ในครอบครัว ซึ่งครอบครัวทำหน้าที่ปฐมภูมิที่สำคัญที่สุด คือ การให้กำเนิดเด็ก, เลี้ยงดูผู้เยาว์, ให้การศึกษา, สร้างคนให้รู้จักระเบียบสังคมและถ่ายทอดวัฒนธรรมให้คนรุ่นหลังรับไว้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพสังคมของชนกลุ่มนั้น เด็กที่เกิดและเจริญเติบโตมาจากครอบครัวแบบใด ย่อมได้รับการถ่ายทอดแนวความคิด เจตคติและพฤติกรรมต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ปฏิบัติในสังคมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป