Thai PBS Podcast
รายการ : ทีคุณ TCAS
ฟังทั้งหมด

ทีคุณ TCAS รายการการศึกษาที่จะทำให้คุณเข้าใจในระบบการศึกษาได้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจนถึงนิสิต นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่จะเสริมทักษะประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิต กับผู้จัดรายการที่เชี่ยวชาญด้านนี้ นัททยา เพ็ชรวัฒนา และ วรเกียรติ นิ่มมาก


ช่องทางรับฟังเพิ่มเติม
รายการ : ทีคุณ TCAS
ฟังทั้งหมด

ทีคุณ TCAS รายการการศึกษาที่จะทำให้คุณเข้าใจในระบบการศึกษาได้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจนถึงนิสิต นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่จะเสริมทักษะประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิต กับผู้จัดรายการที่เชี่ยวชาญด้านนี้ นัททยา เพ็ชรวัฒนา และ วรเกียรติ นิ่มมาก


ช่องทางรับฟังเพิ่มเติม
คลิปเสียง
จัดเรียง
กำลังโหลด
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป