Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / The Active Podcast / EP. 97: มองเห็น เข้าใจ อยู่ร่วม บนความหลากหลายชาติพันธุ์
29:41
EP. 97: มองเห็น เข้าใจ อยู่ร่วม บนความหลากหลายชาติพันธุ์
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 97: มองเห็น เข้าใจ อยู่ร่วม บนความหลากหลายชาติพันธุ์
วันที่เผยแพร่ : 07 ส.ค. 65
การฟัง 21 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
แชร์

“จะเราหรือเขา ก็เป็นคนเหมือนกัน ไม่ว่าจะชาติพันธุ์ไหนก็สำคัญ มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่ากัน...“

.

ที่ผ่านมากลุ่มชาติพันธุ์ มักถูกมองเป็นอื่นด้วยอคติ ถูกผลักให้เป็นคนชายขอบ ทั้งที่จริงแล้วประเทศไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่มากกว่า 60 กลุ่ม ประชากรกว่า 6 ล้านคน หรือเกือบร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ

.

ในสัปดาห์วันชนเผ่าพื้นเมืองโลกและไทย ชวนทำความเข้าใจไปกับ ‘อภินันท์ ธรรมเสนา’  นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เพื่อการอยู่ร่วมบนความหลากหลายของชาติพันธุ์ ชวนคุยโดย ‘ทัศนีย์ ประกอบบุญ’ ใน The Active Podcast EP.97 | มองเห็น เข้าใจ อยู่ร่วม บนความหลากหลายชาติพันธุ์

ความคิดเห็น ()
รูปภาพโปรไฟล์ผู้แสดงความคิดเห็น
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป