Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / The Active Podcast / EP. 77: วิธีเป็นครูที่ใช่และเข้าถึงใจนักเรียน
28:36
EP. 77: วิธีเป็นครูที่ใช่และเข้าถึงใจนักเรียน
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 77: วิธีเป็นครูที่ใช่และเข้าถึงใจนักเรียน
วันที่เผยแพร่ : 20 มี.ค. 65
การฟัง 21 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
แชร์

เปลี่ยน “ครู” เป็น “โคช” พูดถึงกันมานานในโลกการศึกษาที่มีจุดแข็งเรื่องการสั่งสอน แต่มีจุดอ่อนเรื่องการเชื่อผู้ฟัง ก่อเป็นกำแพงให้การเป็น “ครู” มีระยะห่างกับคำว่า “โคช”

‘อูม – ศศิธร สุขบท’ ชวน Upskill ทำความรู้จัก “วิธีเป็นครูที่ใช่และเข้าถึงใจนักเรียน” กับ ‘อาจารย์เปิ้ล - อธิษฐาน์ คงทรัพย์’ ผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะการโคช และ ‘ครูไม้เอก - พลรัฐ ตะโนดแก้ว’ ผู้มีประสบการณ์เป็นครูที่ใช่ มาให้เครื่องมือเกี่ยวกับการเข้าถึงเด็กแบบไหนจะทำเราเป็นคนที่ใช่และเข้าใจนักเรียนยุคนี้ ใน The Active Podcast EP.77 | วิธีเป็นครูท่ีใช่และเข้าถึงใจนักเรียน

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
รูปภาพโปรไฟล์ผู้แสดงความคิดเห็น
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป