Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / นิทานผสมภาษาพาสนุก
รายการ : นิทานผสมภาษาพาสนุก
ฟังทั้งหมด

เป็นรายการเพื่อสร้างจินตนาการ  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาของเด็ก วัย 3 – 5 ปี ผ่านการเล่านิทานที่มีตัวละครหลากหลายเสียง ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว การเรียนรู้จะเป็นการทำซ้ำ ๆ ย้ำ ๆ มีการสอดแทรกคำศัพท์หรือประโยคภาษาอังกฤษง่าย ๆ  ให้เด็ก ๆ ได้เรียนภาษาไปพร้อมกับความสนุกของนิทาน  

รายการ : นิทานผสมภาษาพาสนุก
ฟังทั้งหมด

เป็นรายการเพื่อสร้างจินตนาการ  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาของเด็ก วัย 3 – 5 ปี ผ่านการเล่านิทานที่มีตัวละครหลากหลายเสียง ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว การเรียนรู้จะเป็นการทำซ้ำ ๆ ย้ำ ๆ มีการสอดแทรกคำศัพท์หรือประโยคภาษาอังกฤษง่าย ๆ  ให้เด็ก ๆ ได้เรียนภาษาไปพร้อมกับความสนุกของนิทาน  


คลิปเสียง
จัดเรียง
กำลังโหลด
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป