Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / รอยจารึก...บันทึกสยาม / EP. 23: 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 90 ปี ประชาธิปไตย
30:12
EP. 23: 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 90 ปี ประชาธิปไตย
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 23: 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 90 ปี ประชาธิปไตย
วันที่เผยแพร่ : 07 ก.ค. 65
การฟัง 99 ครั้ง
ชื่นชอบ 2 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

27 มิถุนายน 2477 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เดิมชื่อ วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง) ได้รับการสถาปนาขึ้นตามหลักการศึกษา อันเป็นหนึ่งในหลัก 6 ประการของคณะราษฎร โดยมี ศ. ดร.ปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้ประศาสน์การ จึงกล่าวได้ว่า สถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้มีความสัมพันธ์กับการเมืองไทยตั้งแต่เริ่มแรก เพราะวัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยที่มีความรู้ในทางกฎหมายและการเมือง

นับจากนั้นเป็นต้นมา ตลอด 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มีบทบาทสำคัญในพัฒนาการทางการเมืองของไทยอย่างแยกกันไม่ออก ในวาระพิเศษนี้ รายการ “รอยจารึก…บันทึกสยาม” ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเล่าถึงประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์ และความผูกพันต่อสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ตั้งแต่เป็นนักศึกษา อาจารย์ และอธิการบดี

 

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
รูปภาพโปรไฟล์ผู้แสดงความคิดเห็น
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป