Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / EP. 367: เครือข่ายผู้บริโภคค้าน ครม.หากจะพิจารณาต่ออายุสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวอาจทำให้ค่าโดยสารสูงถึง 65 บาท / แอนติบอดีหรือเม็ดเลือดขาวชนิด T-cell กันแน่ที่จะสู้ COVID-19
53:44
EP. 367: เครือข่ายผู้บริโภคค้าน ครม.หากจะพิจารณาต่ออายุสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวอาจทำให้ค่าโดยสารสูงถึง 65 บาท / แอนติบอดีหรือเม็ดเลือดขาวชนิด T-cell กันแน่ที่จะสู้ COVID-19
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 367: เครือข่ายผู้บริโภคค้าน ครม.หากจะพิจารณาต่ออายุสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวอาจทำให้ค่าโดยสารสูงถึง 65 บาท / แอนติบอดีหรือเม็ดเลือดขาวชนิด T-cell กันแน่ที่จะสู้ COVID-19
วันที่เผยแพร่ : 31 พ.ค. 64
การฟัง 3 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

ครม.จะมีการนำเรื่องการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวจะถูกบรรจุเข้าเป็นวาระเร่งด่วนให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 64 โดยกรุงเทพมหานครยืนยันจะกำหนดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสีเขียว 65 บาทตลอดสาย เครือข่ายผู้บริโภคเห็นว่าเป็นราคาที่สูงเกินไป ซึ่งไม่อยู่บนข้อเท็จจริงต้นทุนและยังสูงมากถึงร้อยละ 39.25 ของรายได้ขั้นต่ำต่อวันของประชาชน รวมถึงยังปล่อยปละละเลยให้ภาคเอกชนทวงหนี้ 30,000 ล้านบาท ต่อสาธารณะ ซึ่งอาจเข้าข่ายการทวงหนี้ผิดกฎหมายอีกด้วย เรียกร้องให้เปิดเผยสัญญาและการคำนวณค่าโดยสาร จะมีข้อเสนอใดบ้าง ที่จะทำให้ ครม.ทบทวนเรื่องนี้ ฟังจาก คุณสารี  อ๋องสมหวัง  เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

กรมปศุสัตว์ได้ส่งเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ ไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงงานแปรรูปเนื้อไก่เพื่อส่งออก เพื่อทำหน้าที่เป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์และกำกับดูแลการผลิตเนื้อสัตว์อย่างเข้มงวดตามหลักสุขอนามัย

ช่วงคิดก่อนเชื่อ กับ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยา ตอน แอนติบอดีหรือเม็ดเลือดขาวชนิด T-cell กันแน่ที่จะสู้ COVID-19   
 

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนถัดไป
ตอนที่เกี่ยวข้อง
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป