Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / จับกุมเครือข่ายขายยารักษาโควิดเถื่อนผิดกฎหมายผ่านสื่อออนไลน์อันตรายต่อผู้บริโภค / จับกุมผู้ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า / บุหรี่ไฟฟ้าทำร้ายสุขภาพไม่น้อยกว่าบุหรี่ทั่วไป
50:28
จับกุมเครือข่ายขายยารักษาโควิดเถื่อนผิดกฎหมายผ่านสื่อออนไลน์อันตรายต่อผู้บริโภค / จับกุมผู้ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า / บุหรี่ไฟฟ้าทำร้ายสุขภาพไม่น้อยกว่าบุหรี่ทั่วไป
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
จับกุมเครือข่ายขายยารักษาโควิดเถื่อนผิดกฎหมายผ่านสื่อออนไลน์อันตรายต่อผู้บริโภค / จับกุมผู้ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า / บุหรี่ไฟฟ้าทำร้ายสุขภาพไม่น้อยกว่าบุหรี่ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 08 ส.ค. 65
การฟัง 25 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

สธ.ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางจับกุมเครือข่ายขายยารักษาโควิดเถื่อนผิดกฎหมายผ่านสื่อออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ คือ ยา Monulpiravir และยา Favipiravir พบลักลอบนำเข้าโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ผ่านการตรวจสอบจากด่านอาหารและยา และเป็นยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาไม่ผ่านการพิจารณาเรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา ได้ผู้ต้องหา 3 คน และของกลางที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาทั้งหมดรวมกว่า 2,300 กล่อง ประมาณ 80,000 เม็ด มีมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท การกระทำของผู้ต้องหาทั้งสองรายดังกล่าวเป็นความผิดตาม  
พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 มาตรา 12 ฐาน “ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต” ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท  
พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 มาตรา 72(4) “ขายยาที่ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา” ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ฟังรายละเอียดการจับกุม โทษตามกฎหมาย และคำเตือนการใช้ยา จาก 
พ.ต.อ.ธรากร  เลิศพรเจริญ รอง ผบก.ปอท. รรท.รอง ผบก.ปคบ.
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
น.พ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

บก.ปคบ. จับกุมผู้ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าโดยผิดกฎหมาย

คิดก่อนเชื่อ กับ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยา  กับ ชนาธิป ไพรพงค์ 
ตอน  บุหรี่ไฟฟ้าทำร้ายสุขภาพไม่น้อยกว่าบุหรี่ทั่วไป   
 

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนถัดไป
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป