Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / คืบหน้ายื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มกรณีคิดค่าโทรศัพท์ปัดเศษวินาทีของดีแทค ศาลอุทธรณ์ตัดสินไม่อนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม / ทำให้กาแฟที่ขมน้อยลงและมีสารพิษจากการคั่วน้อยลงได้ไหม
53:32
คืบหน้ายื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มกรณีคิดค่าโทรศัพท์ปัดเศษวินาทีของดีแทค ศาลอุทธรณ์ตัดสินไม่อนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม / ทำให้กาแฟที่ขมน้อยลงและมีสารพิษจากการคั่วน้อยลงได้ไหม
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
คืบหน้ายื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มกรณีคิดค่าโทรศัพท์ปัดเศษวินาทีของดีแทค ศาลอุทธรณ์ตัดสินไม่อนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม / ทำให้กาแฟที่ขมน้อยลงและมีสารพิษจากการคั่วน้อยลงได้ไหม
วันที่เผยแพร่ : 04 พ.ย. 64
การฟัง 5 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

คืบหน้ายื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มกรณีคิดค่าโทรศัพท์ปัดเศษวินาทีของดีแทค ศาลอุทธรณ์ตัดสินไม่อนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม
      โดยศาลให้เหตุผลเรื่องความสะดวก การดำเนินคดีแบบสามัญจะมีความสะดวกกว่า เพราะคดีผู้บริโภคสามารถยื่นฟ้องด้วยวาจาได้ อีกเหตุผลคือ ถ้าฟ้องแล้วมีการบังคับคดี สมาชิกกลุ่มจะมีภาระในการพิสูจน์ขอรับชำระหนี้ ยุ่งยาก เพราะจำนวนหนี้แต่ละคนไม่เท่ากัน
     ถึงศาลจะแจ้งว่าการฟ้องคดีผู้บริโภคจะสะดวกกว่า ยื่นฟ้องด้วยวาจาได้ ภาระการพิสูจน์อยู่ที่ผู้ประกอบการ แต่ด้วยมูลค่าความเสียหายที่มีจำนวนไม่สูงมาก ทำให้ผู้บริโภคไม่อยากดำเนินการคดีต่อ ทำให้เสียสิทธิผู้บริโภค เพราะไม่ต้องการเสียเวลาเรียกร้องค่าเสียหายที่มีมูลค่าไม่มาก  อีกทั้ง การฟ้องคดีสามัญสะดวกกว่าจริงหรือไม่ จะเป็นเหมือนการเพิ่มภาระให้ศาลหรือไม่ ทั้งที่เจตนารมณ์ของการดำเนินคดีแบบกลุ่มต้องการให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีลักษณะความเสียหายทำนองเดียวกัน และการจะให้ผู้เสียหายที่มีค่าเสียหายเล็กน้อย ต้องดำเนินการฟ้องคดีเอง ก็ยังเป็นภาระให้กับผู้บริโภค ที่ต้องใช้ทุนทรัพย์ในการเรียกร้องค่าเสียหายสูงกว่าค่าเสียหายที่เรียกร้อง

ช่วงคิดก่อนเชื่อ กับ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยา ตอนทำให้กาแฟที่ขมน้อยลงและมีสารพิษจากการคั่วน้อยลงได้ไหม
 

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนถัดไป
ตอนที่เกี่ยวข้อง
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป