Podcast / รายการ / ปล่อยของ ลองเล่า / EP. 5: ความคริสต์ (คิด) ต่อเชียงใหม่
05:56
EP. 5: ความคริสต์ (คิด) ต่อเชียงใหม่
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 5: ความคริสต์ (คิด) ต่อเชียงใหม่
วันที่เผยแพร่ : 11 ต.ค. 64
การฟัง 10 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

ศาสนาคริสต์ถือเป็นศาสนาหนึ่งที่มีความเกี่ยวโยงกับวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวไทยมายาวนาน ผลการสำรวจโดยองค์กรทางคริสต์ศาสนาในประเทศไทย พบว่า จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์จำนวนมากและมีศาสนสถานมากที่สุดในประเทศไทย นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชวนหาคำตอบว่าทำไมคนเชียงใหม่จึงนับถือศาสนาคริสต์เป็นจำนวนมาก 

ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป