Podcast / รายการ / ปล่อยของ ลองเล่า / EP. 11: 3P ทักษะการจัดสรรเวลาหน้าจออย่างมีประสิทธิภาพ
06:37
EP. 11: 3P ทักษะการจัดสรรเวลาหน้าจออย่างมีประสิทธิภาพ
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 11: 3P ทักษะการจัดสรรเวลาหน้าจออย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่เผยแพร่ : 25 ต.ค. 64
การฟัง 24 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

เนื่องเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้ในชีวิตประจำวัน เพราะใช้ในการสื่อสาร ทำงานหรือเรียนหนังสือ ซึ่งเรามักใช้เวลาอยู่หน้าจอเป็นเวลานาน จนส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคออฟฟิศซินโดรมได้ นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จึงแนะนำวิธี 3P ทักษะการจัดสรรเวลาหน้าจออย่างมีประสิทธิภาพ

ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป