Thai PBS Podcast
42:37
คติธรรมแห่งชีวิต
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
คติธรรมแห่งชีวิต
วันที่เผยแพร่ : 01 ส.ค. 65
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
แชร์

หนังสือที่รวบรวมเล่มผลงานธรรมนิพนธ์ ๖ เรื่อง จากท่าน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้แก่

การเกิดเป็นทุกข์ เกิดดีเป็นสุข / ความจริงแห่งชีวิต / ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ / รักษาใจยามป่วยไข้ /ดุลยภาพ : สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์ และ ความจริงแห่งชีวิต : บททดสอบใจและเตือนให้นึกถึงความจริง

โดยจัดแบ่งเนื้อหาเรียงเป็นบทตอนให้สัมพันธ์กับการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
รูปภาพโปรไฟล์ผู้แสดงความคิดเห็น
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป