ต่อรอง
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
ต่อรอง
วันที่เผยแพร่ : 17 มิ.ย. 64
การฟัง 12 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

นกกระทาและตัวต่อ มาขอน้ำดื่มจากชาวนาในวันที่อากาศร้อนอบอ้าว พวกมันต่อรองโดยบอกจะทำงานชดใช้ ชาวนาจะตอบรับข้อเสนอนี้หรือไม่ ไปฟังพร้อมกันได้เลย

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป