Podcast / รายการ / คิดก่อนเชื่อ / พัดลมไอน้ำนั้นช่วยคลายร้อนได้จริงหรือ
15:41
พัดลมไอน้ำนั้นช่วยคลายร้อนได้จริงหรือ
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
พัดลมไอน้ำนั้นช่วยคลายร้อนได้จริงหรือ
วันที่เผยแพร่ : 01 ส.ค. 63
การฟัง 8 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

บทความชื่อ Performance evaluation of misting fans in hot and humid climate ตีพิมพ์ในวารสาร Building and Environment เมื่อปี 2010 เป็นงานวิจัยซึ่งทำในสิงค์โปร์ซึ่งเป็นประเทศที่มีความชื้นในอากาศสูงตลอดปีในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน  งานวิจัยนี้ศึกษาผลของพัดลมไอน้ำขนาดใหญ่พอควรในห้องอาหารของมหาวิทยาลัย National University of Singapore และที่ food center 2 แห่งในสิงคโปร์ ซึ่งมีหลังคาและอากาศถ่ายเทได้สะดวกเหมือนในบ้านเรา   ผลการศึกษาออกมาไม่ต่างจากการศึกษาแรก แต่ในบทความนี้ยังรายงานผลการศึกษาอื่นซึ่งน่าสนใจมากคือ โอกาสการสะสมของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในบริเวณที่ศึกษาในขณะที่ไม่มีคนอยู่ ซึ่งสรุปว่า เกิดเนื่องจากความชื้นที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากพัดลม  การสะสมของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรานั้นเป็นปัญหาที่ผู้จำหน่ายสินค้ามักไม่กล่าวถึงเวลาโฆษณา ทั้งที่มีโอกาสเกิดได้ถ้าสถานที่ใช้พัดลมไอน้ำนั้นเป็นบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก
 

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนที่เกี่ยวข้อง
คลิปเสียงถัดไป