Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / ครบเครื่องเรื่องบ้าน
รายการ : ครบเครื่องเรื่องบ้าน
ฟังทั้งหมด

นำเสนอทุกเรื่องเกี่ยวกับอาคาร ทั้งบ้านพัก อาคารสาธารณะ และกฎหมายเกี่ยวกับอาคาร ฟังคำอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งวิศวกร สถาปนิก และนักกฎหมาย เพื่อการใช้อาคารแบบไม่มีปัญหา รวมทั้งเปิดให้ประชาชนที่มีปัญหาเรื่องอาคารขอรับคำปรึกษาจากวิทยากรในแต่ละด้าน 

ผู้จัดรายการ
รายการ : ครบเครื่องเรื่องบ้าน
ฟังทั้งหมด

นำเสนอทุกเรื่องเกี่ยวกับอาคาร ทั้งบ้านพัก อาคารสาธารณะ และกฎหมายเกี่ยวกับอาคาร ฟังคำอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งวิศวกร สถาปนิก และนักกฎหมาย เพื่อการใช้อาคารแบบไม่มีปัญหา รวมทั้งเปิดให้ประชาชนที่มีปัญหาเรื่องอาคารขอรับคำปรึกษาจากวิทยากรในแต่ละด้าน 

ผู้จัดรายการ

คลิปเสียง
จัดเรียง
กำลังโหลด
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป