Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / ห้องเรียนฟ้ากว้าง / EP. 387: บ้านเรียนเจเจ ปลูกฝังความใฝ่เรียนใฝ่รู้สู่การค้นพบตัวตน
29:49
EP. 387: บ้านเรียนเจเจ ปลูกฝังความใฝ่เรียนใฝ่รู้สู่การค้นพบตัวตน
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 387: บ้านเรียนเจเจ ปลูกฝังความใฝ่เรียนใฝ่รู้สู่การค้นพบตัวตน
วันที่เผยแพร่ : 20 พ.ย. 66
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
แชร์

บ้านเรียนเจเจ จัดการเรียนรู้แบบโฮมสคูล โดยใช้ความสนใจของผู้เรียนเป็นหลักในการจัดการศึกษาให้กับลูก และเสริมด้วยกิจกรรมอื่น ๆ ที่สร้างทักษะในเชิงคิดวิเคราะห์เพื่อให้ลูกมีองค์ความรู้รอบด้าน โดยมีคุณจินต์สุดา ม่วงพูลสวาสดิ์ (แม่บัว) เป็นผู้จัดการศึกษาให้กับเด็กชายจิณณวัฒน์ โฉมมณี (เจเจ) 

ความคิดเห็น ()
รูปภาพโปรไฟล์ผู้แสดงความคิดเห็น
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป