Podcast / รายการ / ห้องเรียนฟ้ากว้าง / EP. 214: สพฐ. ตั้งงบปี 66 เน้นพัฒนาครูและสร้างโรงเรียนที่มีคุณภาพ
25:42
EP. 214: สพฐ. ตั้งงบปี 66 เน้นพัฒนาครูและสร้างโรงเรียนที่มีคุณภาพ
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 214: สพฐ. ตั้งงบปี 66 เน้นพัฒนาครูและสร้างโรงเรียนที่มีคุณภาพ
วันที่เผยแพร่ : 13 ม.ค. 65
การฟัง 3 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) วางแผนจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ โดยนำนโยบายของรัฐบาล และ 12 นโยบาย 7 วาระเร่งด่วน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาทบทวนเพื่อจัดทำงบประมาณ โดย เน้นการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย การยกระดับคุณภาพการศึกษา การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาและปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุค่าใช้จ่ายรายหัวการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป