Podcast / รายการ / ห้องเรียนฟ้ากว้าง / EP. 247: “นิทาน” สื่อส่งเสริมการอ่าน แก้ปัญหาเด็กไทยอ่านหนังสือน้อยลง
28:01
EP. 247: “นิทาน” สื่อส่งเสริมการอ่าน แก้ปัญหาเด็กไทยอ่านหนังสือน้อยลง
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 247: “นิทาน” สื่อส่งเสริมการอ่าน แก้ปัญหาเด็กไทยอ่านหนังสือน้อยลง
วันที่เผยแพร่ : 12 พ.ค. 65
การฟัง 29 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

หากพูดถึงสถานการณ์การเรียนรู้ของเด็กไทยในยุคปัจจุบันพบว่า เด็กไทยมีภาวะการเรียนรู้ถดถอย อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และการอ่านหนังสือลดลง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการด้านการศึกษาของเด็กไทย ห้องเรียนฟ้ากว้างชวนพูดคุยและติดตามสถานการณ์เรื่องการอ่านของเด็กไทย ว่าอะไรคือปัญหาและอุปสรรค หากต้องส่งเสริมให้เด็กไทยรักการอ่านต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป