28:47
EP. 50: ทำไมต้องกตัญญู
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 50: ทำไมต้องกตัญญู
วันที่เผยแพร่ : 11 ก.ย. 64
การฟัง 28 ครั้ง
ชื่นชอบ 1 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

หนึ่งในคำถามที่เกิดขึ้นระหว่างการพูดคุยสนทนา ซึ่งทำให้พื้นที่ในการสนทนามีอุณหภูมิสูงขึ้นในทันที “ทำไม ต้องกตัญญู”…..มีความรู้สึก และความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายเกิดขึ้น หลังจากคำถามนี้  แต่ผู้ที่ทำให้เราได้คำตอบ กลับเป็นคนที่ไม่ได้ให้คำอธิบายอะไรเลย เพียงแค่เดินทางไปกราบขอบพระคุณคุณครูท่านหนึ่ง ที่สอนตนเองมาตั้งแต่เด็กๆ จนกระทั่งประสบความสำเร็จในชีวิต คุณธรรมในเรื่องความกตัญญู ก็กระจ่างชัดในทันที

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป