รายการ : Sci & Tech
ฟังทั้งหมด

อัปเดตเรื่องราววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะทำให้คุณทันโลก ทันสถานการณ์กับสิ่งที่ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากการคิดค้น ศึกษา ของเหล่านักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ต่อยอดสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและไม่เคยหยุดพัฒนา เพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัว แต่เราอาจคาดไม่ถึง โดยผู้เชี่ยวชาญจะมาบอกเล่าให้เราได้เข้าใจ เข้าถึงและใกล้ตัวมากขึ้น

ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ทาง Thai PBS Podcast


ช่องทางรับฟังเพิ่มเติม
รายการ : Sci & Tech
ฟังทั้งหมด

อัปเดตเรื่องราววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะทำให้คุณทันโลก ทันสถานการณ์กับสิ่งที่ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากการคิดค้น ศึกษา ของเหล่านักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ต่อยอดสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและไม่เคยหยุดพัฒนา เพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัว แต่เราอาจคาดไม่ถึง โดยผู้เชี่ยวชาญจะมาบอกเล่าให้เราได้เข้าใจ เข้าถึงและใกล้ตัวมากขึ้น

ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ทาง Thai PBS Podcast


ช่องทางรับฟังเพิ่มเติม
คลิปเสียง
จัดเรียง
คลิปเสียงถัดไป