Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / มองจีนมุมใหม่ / EP. 71: ธุรกิจเหล้าจีน จ้างนักวิจัยรางวัลโนเบล รุกตลาดโลก แตกไลน์จากเครื่องดื่มสู่ผลิตภัณฑ์อื่น
26:50
EP. 71: ธุรกิจเหล้าจีน จ้างนักวิจัยรางวัลโนเบล รุกตลาดโลก แตกไลน์จากเครื่องดื่มสู่ผลิตภัณฑ์อื่น
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 71: ธุรกิจเหล้าจีน จ้างนักวิจัยรางวัลโนเบล รุกตลาดโลก แตกไลน์จากเครื่องดื่มสู่ผลิตภัณฑ์อื่น
วันที่เผยแพร่ : 07 ส.ค. 65
การฟัง 64 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

วัฒนธรรมการกินดื่มเป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตคนจีน นอกจากเพื่อความอิ่มท้องแล้วยังเป็นการสังสรรค์ สร้างพื้นที่ทางสังคม ผูกมิตรสร้างเพื่อนและใช้เป็นเวทีเจรจาธุรกิจด้วย อุตสาหกรรมเหล้าในจีนมีมูลค่ามหาศาล มากกว่า 3 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปี แต่ในยุคหลังอัตราการเติบโตเป็นสัดส่วนลดลง ทั้งจากค่านิยมคนรุ่นใหม่ไม่ดื่มเหล้าและยังมีมีคู่แข่งทางเลือกจากเหล้าต่างประเทศที่เป็นผลสืบเนื่องจากนโยบายเปิดประเทศ  ทำให้ผู้อยู่ในธุรกิจนี้ของจีนต้องปรับตัว แตกไลน์ธุรกิจจากเครื่องดื่มไปสู่อาหาร ไอศรีม ขนมหวานและผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่น ๆ  มีการจ้างนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยมาทำงานค้นคว้าทดลองอย่างเป็นระบบ  ตัวอย่างเช่นบริษัท Qinghai Spring Medicinal Resources Technology  จ้างนักวิทยาศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลสองคน คือ  เฟริด มูราด  (Farid Murad) และ อาเรียห์ วาเซล (Arieh Washel) มาเป็นหัวหน้านักวิจัย พร้อมวางเป้าขยายสู่ตลาดต่างประเทศ  ซึ่งไม่เพียงเพื่อโอกาสทางธุรกิจแต่ยังมีนัยของการส่ง soft power จีนไปสู่เวทีโลกด้วย

โสภิต หวังวิวัฒนา ชวน ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานหอการค้าไทยในจีน วิเคราะห์เรื่องนี้
 

ตอนที่เกี่ยวข้อง
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป