Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / เรื่องระหว่างเส้น
รายการ : เรื่องระหว่างเส้น
ฟังทั้งหมด

“เรื่องระหว่างเส้น”  รายการที่จะถ่ายทอดเนื้อหาของหนังสือ วรรณกรรม นิยาย กาพย์กลอน ที่เขียนโดยนักเขียนคุณภาพและกวีซีไรต์ โดยจะสรุปเนื้อหา ความคิดและตีความว่าหนังสือแต่ละเล่มให้แง่คิดหรือความเชื่อมโยงกับสังคมในยุคสมัยต่าง ๆ อย่างไร  เพื่อสะท้อนสังคมและเจาะลึกด้วยบทสัมภาษณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง  มาร้อยเรียงใส่อารมณ์และเพิ่มอรรถรสผ่านเส้นเสียงให้ผู้ฟังได้เข้าใจและประทับใจในความงดงามของวรรณศิลป์ไทย กับเพลงประกอบที่แต่งขึ้นใหม่ โดยคุณฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน นักร้อง, นักดนตรี  เขียนบทโดย ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

รายการ : เรื่องระหว่างเส้น
ฟังทั้งหมด

“เรื่องระหว่างเส้น”  รายการที่จะถ่ายทอดเนื้อหาของหนังสือ วรรณกรรม นิยาย กาพย์กลอน ที่เขียนโดยนักเขียนคุณภาพและกวีซีไรต์ โดยจะสรุปเนื้อหา ความคิดและตีความว่าหนังสือแต่ละเล่มให้แง่คิดหรือความเชื่อมโยงกับสังคมในยุคสมัยต่าง ๆ อย่างไร  เพื่อสะท้อนสังคมและเจาะลึกด้วยบทสัมภาษณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง  มาร้อยเรียงใส่อารมณ์และเพิ่มอรรถรสผ่านเส้นเสียงให้ผู้ฟังได้เข้าใจและประทับใจในความงดงามของวรรณศิลป์ไทย กับเพลงประกอบที่แต่งขึ้นใหม่ โดยคุณฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน นักร้อง, นักดนตรี  เขียนบทโดย ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 


คลิปเสียง
จัดเรียง
กำลังโหลด
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป