Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / ทีละเรื่อง ทีละภาพ / EP. 11: วิมานแห่งการสมานฉันท์ พุทธ - ผี - พราหมณ์ / “ตาดผาส้วม” ชื่อนั้นสำคัญไฉน?
23:25
EP. 11: วิมานแห่งการสมานฉันท์ พุทธ - ผี - พราหมณ์ / “ตาดผาส้วม” ชื่อนั้นสำคัญไฉน?
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 11: วิมานแห่งการสมานฉันท์ พุทธ - ผี - พราหมณ์ / “ตาดผาส้วม” ชื่อนั้นสำคัญไฉน?
วันที่เผยแพร่ : 29 ก.ย. 65
การฟัง 73 ครั้ง
ชื่นชอบ 1 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
แชร์

ทีละเรื่อง ทีละภาพ สารคดีจากบันทึกการเดินทางในภูมิภาคอาเซียนของ ธีรภาพ โลหิตกุล

.

ปราสาทวัดพู ริมฝั่งโขง แขวงจำปาสักของลาว เริ่มต้นสร้างด้วยแนวคิดเพื่อถวายเป็นทิพยวิมานของเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู ควบคู่กับความเชื่อในลัทธิถือผี ของชนพื้นเมืองเดิมที่เป็นแรงงานก่อสร้าง ต่อมาเมื่อศาสนาพุทธแพร่มาถึง เทวสถานฮินดูจึงถูกแปรเปลี่ยนเป็นวัด โดยยังมีร่องรอยความเชื่อในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และลัทธิถือผีปรากฏให้เห็น ปราสาทวัดพู ซึ่งองค์การยูเนสโกยกย่องเป็น “มรดกโลก” จึงเป็นวิมานแห่งความสมานฉันท์ พุทธ – ผี – พราหมณ์ อย่างนาสนใจยิ่งนัก

.

ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนร่วม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้

ความคิดเห็น ()
รูปภาพโปรไฟล์ผู้แสดงความคิดเห็น
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป