Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / ยลอุษาคเนย์ / EP. 21: ความเป็นปราชญ์รู้ธรรมของพระมหากษัตริย์ไทยในแคว้นสุโขทัยและล้านนา
26:00
EP. 21: ความเป็นปราชญ์รู้ธรรมของพระมหากษัตริย์ไทยในแคว้นสุโขทัยและล้านนา
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 21: ความเป็นปราชญ์รู้ธรรมของพระมหากษัตริย์ไทยในแคว้นสุโขทัยและล้านนา
วันที่เผยแพร่ : 23 ส.ค. 63
การฟัง 23 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

การศึกษากระบวนการสืบทอดศรัทธาและการสร้างความรุ่งเรืองให้พระพุทธศาสนาเถรวาทในยุคแรกก่อตัวของรัฐไทยนั้น จะปฏิเสธมิได้เลยถึงบทบาทของพระมหากษัตริย์ของรัฐไทยยุคต้นเหล่านี้ โดยเฉพาะกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงของแคว้นสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกษัตริย์ในราชวงศ์มังรายของล้านนาประเทศ ในการเป็นผู้นำการสร้างศรัทธาอันมั่นคงในพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ในประชาคมของคนไทย รวมทั้งการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้พระพุทธศาสนาทั้งในด้านศาสนบุคคล ศาสนธรรม ศาสนวัตถุ และศาสนประเพณี

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
รูปภาพโปรไฟล์ผู้แสดงความคิดเห็น
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป