Podcast / รายการ / หน้าต่างโลก / สิงคโปร์ปรับตัวอยู่ร่วมกับโควิด-19
24:37
สิงคโปร์ปรับตัวอยู่ร่วมกับโควิด-19
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
สิงคโปร์ปรับตัวอยู่ร่วมกับโควิด-19
วันที่เผยแพร่ : 21 ก.ค. 64
การฟัง 97 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

ถอดบทเรียน "สิงคโปร์" ปรับแนวทางตรวจโควิด-19 ให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจได้ง่ายมากขึ้น รวมถึงปรับตัวเรียนรู้และอยู่ร่วมกับโควิด ตามยุทธศาสตร์ 3 ข้อ คือ การตรวจ, การติดตาม และการฉีดวัคซีน

ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป