Podcast / รายการ / โรงหมอ / แนะวิธีใช้สมาร์ตโฟน ลดความเสี่ยงกล้ามเนื้ออักเสบ
แนะวิธีใช้สมาร์ตโฟน ลดความเสี่ยงกล้ามเนื้ออักเสบ
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
แนะวิธีใช้สมาร์ตโฟน ลดความเสี่ยงกล้ามเนื้ออักเสบ
วันที่เผยแพร่ : 18 ธ.ค. 62
การฟัง 10 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
เมื่อสมาร์ตโฟน เข้ามาเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการดำเนินชีวิต หากใช้มากจนเกินไปย่อมเกิดผลเสียต่อร่างกายได้ โดยเฉพาะอาการกล้ามเนื้ออักเสบ
 
กภ.จุติพร ธรรมจารี นักกายภาพบำบัด ประจำศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำวิธีใช้สมาร์ตโฟนเพื่อลดอาการกล้ามเนื้ออักเสบ ทำได้ด้วยการไม่เล่นมากจนเกินไป, ใช้การโทรศัพท์หรือส่งข้อความเสียงแทนการพิมพ์ข้อความ, เมื่อต้องการใช้งาน ควรอยู่ในที่ที่มีแสงสว่าง, ทุก ๆ 40 นาทีจะต้องเปลี่ยนท่าทางหรือหากิจกรรมอย่างอื่นทำ และ ให้ดื่มน้ำเยอะ ๆ เพื่อจะได้เดินเข้าห้องน้ำบ่อย ๆ 
 
แต่อาการกล้ามเนื้ออักเสบที่เกิดจากการเล่นสมาร์ตโฟน เมื่อเป็นแล้วจะรักษาได้หรือไม่ 
 
 
Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : กภ.จุติพร ธรรมจารี
ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป