Podcast / รายการ / โรงหมอ / อาหารต้องห้าม ยิ่งกินยิ่งแก่ : (Health Talk Health Tips)
อาหารต้องห้าม ยิ่งกินยิ่งแก่ : (Health Talk Health Tips)
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
อาหารต้องห้าม ยิ่งกินยิ่งแก่ : (Health Talk Health Tips)
วันที่เผยแพร่ : 25 พ.ย. 62
การฟัง 1 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
มีอาหารชนิดใดบ้างที่เป็นอาหารต้องห้าม เพราะยิ่งกินจะทำให้ดูยิ่งแก่ 
 
Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์
ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป