Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / EP. 329: ปัญหารถยนต์ Honda Accord G 9 ผู้ใช้รถขอเข้าพบผู้บริหารหรือผู้แทนเพื่อทวงถาม การแก้ไขปัญหา ระบบความปลอดภัย ABS / โฆษณาขายเครื่องกรองน้ำเชื่อได้แค่ไหน กรองน้ำได้น้ำกรอง
EP. 329: ปัญหารถยนต์ Honda Accord G 9 ผู้ใช้รถขอเข้าพบผู้บริหารหรือผู้แทนเพื่อทวงถาม การแก้ไขปัญหา ระบบความปลอดภัย ABS / โฆษณาขายเครื่องกรองน้ำเชื่อได้แค่ไหน กรองน้ำได้น้ำกรอง
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 329: ปัญหารถยนต์ Honda Accord G 9 ผู้ใช้รถขอเข้าพบผู้บริหารหรือผู้แทนเพื่อทวงถาม การแก้ไขปัญหา ระบบความปลอดภัย ABS / โฆษณาขายเครื่องกรองน้ำเชื่อได้แค่ไหน กรองน้ำได้น้ำกรอง
วันที่เผยแพร่ : 07 เม.ย. 64
การฟัง 52 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

เปิดตัวเว็บไซต์ตรวจข่าวปลอม 

กลุ่ม‘เพจและสมาชิกกลุ่ม Honda Accord Generation G9’
“จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ปัญหารถยนต์ Honda Accord G 9
และขอเข้าพบผู้บริหารหรือผู้แทนเพื่อทวงถาม การแก้ไขปัญหา ระบบความปลอดภัย  ABS”
ฟังเสียง คุณกฤษณะ  ตัวแทนผู้ใช้รถผู้ร้องเรียน มีปัญหามา 2 ปี - ABS ระบบเบรก ไม่ทำงาน /หม้อลมเบรก /เจอปัญหา มีคนร้องทุกข์ 500 คัน รถเลย 5 ปี เริ่มมีอาการ /บางคันอยู่ระหว่างประกันก็มีปัญหา 

เดินทางปลอดภัยช่วงสงกรานต์กับตำรวจทางหลวง
แจ้งร้องเรียนการปฎิบติหน้าที่ สายด่วน 1599
สายด่วน บก.จร. 1197 /  ตำรวจทางหลวง 1193

ช่วงคิดก่อนเชื่อ กับ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยา  ตอน โฆษณาขายเครื่องกรองน้ำเชื่อได้แค่ไหน กรองน้ำได้น้ำกรอง   
 

 

ตอนถัดไป
ตอนที่เกี่ยวข้อง
คลิปเสียงถัดไป