Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / EP. 328: แกะยาออกจากแผงใส่กล่องยาอื่นเพื่อเตรียมกินเสี่ยงยาเสื่อมจริงหรือ / ความเข้าใจเกี่ยวกับการบำบัดมะเร็งนั้นสำคัญสำหรับญาติผู้ป่วย
EP. 328: แกะยาออกจากแผงใส่กล่องยาอื่นเพื่อเตรียมกินเสี่ยงยาเสื่อมจริงหรือ / ความเข้าใจเกี่ยวกับการบำบัดมะเร็งนั้นสำคัญสำหรับญาติผู้ป่วย
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 328: แกะยาออกจากแผงใส่กล่องยาอื่นเพื่อเตรียมกินเสี่ยงยาเสื่อมจริงหรือ / ความเข้าใจเกี่ยวกับการบำบัดมะเร็งนั้นสำคัญสำหรับญาติผู้ป่วย
วันที่เผยแพร่ : 06 เม.ย. 64
การฟัง 2 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

การแกะยาออกจากแผงใส่กล่องยาอื่นเพื่อเตรียมกินเสี่ยงยาเสื่อมจริงหรือ 

การเก็บรักษายา  ตัวยาเสื่อมคุณภาพเองตามเวลาอยู่แล้ว จึงต้องดูวันหมดอายุ
แต่ปัจจัยเร่งที่ทำให้ยาเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น คือ อุณหภูมิความร้อน /ความชื้น / แสงแดด /อากาศ  ซึ่งถ้ายาเสื่อมคุณภาพจะทำให้เราเสียโอกาสในการได้รับยาที่มีคุณภาพ
คำแนะนำเมื่อได้รับยามาคือ ต้องระวังไม่ให้เจอแสง หรือความร้อน ทำตามคำแนะนำในการเก็บรักษายา 
ไม่ควรแกะยาที่บรรจุในแผงหรือแบ่งออกจากภาชนะที่ทางผู้ผลิตได้บรรจุมาไว้แต่แรกเช่นแผงยาแบบฟรอยด์ หรือขวดยาสีชา เพราะประเภทบรรจุภัณฑ์เริ่มแรกนั้นจะได้ตามมาตรฐานที่ตำรายาระบุไว้ ถ้าจำเป็นต้องแกะยาออกจากแผง ให้ตัดทั้งฟรอยด์ โดยขอบแผงยาที่ตัดแล้วจะต้องไม่มีส่วนใดฉีกขาดหรือมีรูรั่วทะลุถึงส่วนในที่บรรจุยาเม็ดในแผง
ยาสำหรับรักษาตา ควรเก็บในตู้เย็นในส่วนแช่เย็นธรรมดาไม่ควรเก็บในตู้เย็นช่องแช่แข็ง 
ฟังคำอธิบายและคำแนะนำจาก ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี  ผู้จัดการแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.)
ช่วงคิดก่อนเชื่อ กับ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยา ตอน ความเข้าใจเกี่ยวกับการบำบัดมะเร็งนั้นสำคัญสำหรับญาติผู้ป่วย

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนถัดไป
ตอนที่เกี่ยวข้อง
คลิปเสียงถัดไป