Podcast / รายการ / หลบมุมอ่าน / EP. 54: เดอะ โคโลฟอน ห้องสมุด ศูนย์บริการข้อมูล
EP. 54: เดอะ โคโลฟอน ห้องสมุด ศูนย์บริการข้อมูล
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 54: เดอะ โคโลฟอน ห้องสมุด ศูนย์บริการข้อมูล
วันที่เผยแพร่ : 09 ม.ค. 64
การฟัง 59 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

เชน สุวิกะปกรณ์กุล พาไปทำความรู้จักกับ Central: The Original Store และองค์ความรู้ของพื้นที่เล่าผ่านบริบทของเนื้อหา หนังสือ ประวัติศาสตร์องค์กร ประวัติศาสตร์พื้นที่ของย่านเจริญกรุงกับบริบทโลก


เดอะ โคโลฟอน ไลบารี แอนด์ รีเสิร์ช เซอร์วิส (The Kolophon: Libraries & Research Service) ศูนย์บริการข้อมูลที่ใช้เนื้อหาหนังสือและความรู้ที่มีอยู่ว่าเชื่อมโยงต่อกันอย่างไรในยุคหลังดิจิทัล องค์ความรู้ของพื้นที่ทำให้ผู้ไปเยือนเข้าถึงแก่นสารของหนังสือจริง ๆ

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป