EP. 14: แว็บแรก
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 14: แว็บแรก
วันที่เผยแพร่ : 02 ม.ค. 64
การฟัง 24 ครั้ง
ชื่นชอบ 1 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

เคยสังเกตุอารมณ์ ความรู้สึก หรือความคิดแว๊ปแรกที่เกิดขึ้นในใจของเราไหมครับ  เมื่อเราต้องพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตแต่ละวัน ที่อยู่นอกเหนือไปจากความคาดหวังของเรา  ส่วนใหญ่ เรามักจะคิดไปในทางที่ลบๆ หรือในทางที่ไม่ดีก่อนเสมอ  ชีวิตเราจะมีความสุขและสงบขึ้นมาก ถ้าเรามีแว่นวิเศษ ที่ช่วยทำให้อารมณ์ ความรู้สึก หรือความคิดแว๊ปแรกของเรา เป็นไปในทางที่สงบ เย็น ไม่ทำร้ายตัวเราเอง และผู้คนรอบข้าง

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป