Podcast / รายการ / เด็กรู้สู้ภัย / EP. 25: ทำไมเด็กออทิสติกมักถูกกลั่นแกล้ง
EP. 25: ทำไมเด็กออทิสติกมักถูกกลั่นแกล้ง
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 25: ทำไมเด็กออทิสติกมักถูกกลั่นแกล้ง
วันที่เผยแพร่ : 21 มิ.ย. 63
การฟัง 13 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

เด็กออทิสติกจะมีปัญหาด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง มักตัวคนเดียว ไม่สามารถสื่อสารผ่านการพูด อ่าน เขียน หรือเข้าใจสิ่งที่ผู้อื่นสื่อสารได้ จนบางครั้งอาจทำให้คนที่ไม่เข้าใจ ปฏิบัติต่อพวกเขาไปในทางที่ไม่ถูกต้อง มักถูกกลั่นแกล้ง รังแก อยู่บ่อยครั้ง 

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป