Podcast / รายการ / พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง / EP. 144: รถยนต์เข้ามาในประเทศไทยเมื่อไหร่
EP. 144: รถยนต์เข้ามาในประเทศไทยเมื่อไหร่
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 144: รถยนต์เข้ามาในประเทศไทยเมื่อไหร่
วันที่เผยแพร่ : 23 พ.ค. 63
การฟัง 3 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

รถยนต์ หมายถึง ยานพาหนะที่ใช้บนถนน  เคลื่อนที่ด้วยพลังงาน น้ำมัน หรือไฟฟ้า  เพื่อพาผู้ขับ ผู้โดยสาร หรือสิ่งของ ไปยังจุดหมายปลายทาง ปัจจุบัน รถยนต์โดยส่วนมากได้รับการออกแบบอย่างซับซ้อนในทางวิศวกรรม และหลากหลายประเภท ประเทศไทยเริ่มมีรถยนต์ใช้ในช่วงปี พ.ศ. 2446 (ค.ศ. 1903) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยชาวต่างชาติเป็นคนนำเข้ามาภายในประเทศซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นไทยได้เริ่มมีอุตสาหกรรมรถยนต์ 

ผู้จัดรายการ
คลิปเสียงถัดไป