EP. 145: รถไฟมีใช้ตอนไหน
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 145: รถไฟมีใช้ตอนไหน
วันที่เผยแพร่ : 24 พ.ค. 63
การฟัง 12 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

รถไฟ  เป็นยานพาหนะที่เคลื่อนที่ไปตามรางเพื่อการขนส่งสินค้าหรือผู้โดยสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง รถไฟเชื้อเพลิงจากดีเซลหรือจากไฟฟ้า แต่ในสมัยก่อนรถไฟขับเคลื่อนโดยไอน้ำ กิจการรถไฟของไทย เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5  เมื่อ พ.ศ. 2429  ไทยได้ให้สัมปทานแก่บริษัทชาวเดนมาร์กสร้างทางรถไฟสายแรกจาก กรุงเทพมหานคร ถึงสมุทรปราการ เป็นระยะทาง 21 กิโลเมตร 

ผู้จัดรายการ
คลิปเสียงถัดไป