Podcast / รายการ / ครบเครื่องเรื่องบ้าน / EP. 16: ปรับปรุงบ้านรับมือ COVID-19
EP. 16: ปรับปรุงบ้านรับมือ COVID-19
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 16: ปรับปรุงบ้านรับมือ COVID-19
วันที่เผยแพร่ : 18 เม.ย. 63
การฟัง 4 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างหนึ่งที่ยังไม่สามารถยับยั้งได้เพราะเป็นโรคอุบัติใหม่ อาจต้องใช้เวลาพอสมควรในการศึกษาวิจัย หรือหาทางยับยั้ง รักษาโรคได้  แต่ทุกคนก็พยายามหาทางป้องกัน เช่นใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์  เป็นต้น โดยเฉพาะบ้านเรือนที่พักอาศัย  และยิ่งเมื่อต้องทำงานจากที่บ้าน บ้านยิ่งต้องสะอาดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค  ฟังคำแนะนำจาก อ.อนันต์ พ่วงสมจิตต์ สถาปนิก ในการจัดบ้านอาคารที่พักอาศัย ให้โปร่ง โล่ง สะอาด 

ผู้จัดรายการ
คลิปเสียงถัดไป