Podcast / รายการ / ครบเครื่องเรื่องบ้าน
รายการ : ครบเครื่องเรื่องบ้าน
ฟังทั้งหมด

นำเสนอทุกเรื่องเกี่ยวกับอาคาร ทั้งบ้านพัก อาคารสาธารณะ และกฎหมายเกี่ยวกับอาคาร ฟังคำอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งวิศวกร สถาปนิก และนักกฎหมาย เพื่อการใช้อาคารแบบไม่มีปัญหา

ผู้จัดรายการ
รายการ : ครบเครื่องเรื่องบ้าน
ฟังทั้งหมด

นำเสนอทุกเรื่องเกี่ยวกับอาคาร ทั้งบ้านพัก อาคารสาธารณะ และกฎหมายเกี่ยวกับอาคาร ฟังคำอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งวิศวกร สถาปนิก และนักกฎหมาย เพื่อการใช้อาคารแบบไม่มีปัญหา

ผู้จัดรายการ

คลิปเสียง
จัดเรียง
คลิปเสียงถัดไป